Výuka se skládá z teoretických hodin (dále jen výuka) a praktických hodin (dále jen výcvik).

Výuka a výcvik probíhají podle zákona č.247/2000_Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Výuka


Kvalitní výuka je zajištěna promítáním filmů z videokazet. V učebě se žáci učí vyhlášku formou testu - psaním na papír, případně v programu Autoškola 2004. Teorie obsahuje výklad předpisů o provozu vozidel, ovládání a údržbu vozidla, teorii řízení a zásad bezpečné jízdy, zdravotnickou přípravu.

Hodinové dotace výuky jsou pro každou skupinu jiné a naleznete je v popisu kýžené řidičské skupiny.

Výcvik


Předmětem výcviku je naučit žáka řízení a ovládání vozidla a praktické údržbě vozidla. Učíme na nových a kvalitních vozidlech, která jsou zároveň velká a silná, čímž Vás připravíme o to dokonaleji.

Hodinové dotace výcviku jsou pro každou skupinu jiné a naleznete je v popisu kýžené řidičské skupiny.

Přijetí do výcviku a zahájení kurzu


Výcvik může být zahájen poté, kdy v autoškole odevzdáte vyplněnou "Žádost o řidičské oprávnění" a posudek o zdravotní způsobilosti k řízení. Posudek je součástí žádosti. Před zahájením kursu je třeba uhradit kursovné nebo přiměřenou zálohu.


Osoby mladší 18 let musí mít na žádosti souhlas svého zákonného zástupce.

Délka kurzu


Délka kursu závisí především na počtu hodin příslušného druhu výcviku. Obvyklá délka kurzů pro skupinu B je 2 - 3 měsíce. Ostatní kurzy od 1 do 2 měsíců. Není vyloučeno zajistit na přání žáka kurz intenzivní formou, kdy lze dobu výcviku výrazně zkrátit.

Ukončení kurzu


Váš výcvik můžeme ukončit poté, kdy absolvujete výuku a výcvik dle učební osnovy. Počty vyučovacích hodin jsou stanoveny jako minimální, tudíž Vám nic nebrání domluvit si s učitelem takový počet hodin, abyste se k závěrečné zkoušce cítili 100% připraveni. Vzhledem ke kvalitě našeho výcviku Vám však s největší pravděpodobností bude stačit osnovami předepsaný počet hodin.

Těšíme se na Vás v naší autoškole!


Joomla Just for Sharing - Rockettheme Template