Pravidelné školení

Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení je pouze teoretické, probíhá tedy formou výuky.

Pravidelné školení probíhá vždy v pětiletých cyklech. Během tohoto období se řidič podrobí celkem 35 hodinám výuky, rozděleným do dílčích každoročních kurzů po sedmi hodinách.

Učební osnova pravidelného školení navazuje na učební osnovu vstupního školení a je doplněna o aktuální témata:

  • pravidla silničního provozu; výklad a použití v praxi
  • defenzivní přístup k řízení motorových vozidel
  • technika současných motorových vozidel
  • pneumatiky (bezpečnost)
  • teorie zásad bezpečné jízdy
  • ekonomika provozu
  • převzetí nákladu, naložení, upevnění a předání
  • základní znalosti manipulace s nebezpečným zboží

Přihláška a cena


Přihlášku najdete v sekci přihláška.

Cena pravidelného školení (výuky i výcviku): 1 500,- (pro školení 10 a více řidičů 1 200,-)

Joomla Just for Sharing - Rockettheme Template