Vstupní školení

Smyslem vstupního školení je získání výchozí kvalifikace odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů.


Předmětem výuky je získání a prohloubení znalostí:

  • teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy
  • uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě
  • bezpečnosti provozu a ekologický provoz vozidla,
  • poskytování služeb a logistiky
  • hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu
  • sociálně-právního prostředí v silniční dopravě
  • prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích
  • zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích

Výcvik je zaměřen na praktickou aplikaci znalostí o řízení vozidla, které jsou předmětem výuky.

Přihláška a cena

Přihlášku do vstupního školení naleznete v sekci přihláška.

Cena vstupního školení (výuky i výcviku): od 20 000,- Kč
Joomla Just for Sharing - Rockettheme Template