Řidičské oprávnění skupiny BE

Řidičské oprávnění skupiny BE opravňuje k řízení

 • jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. B a přípojného vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg
 • jízdních souprav, které nespadají pod sk. B

Podmínky pro udělení oprávnění

 • věk 18 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • žadatel je držitelem skupiny B

Rozsah výcviku

Teorie

 • 1 hodina : výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina : výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny : výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina : výuku zdravotnické přípravy
 • 1 hodina : opakování a přezkoušení

Praxe

 • 8 hodin : výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Cena výcviku

 • BE z B = 9.500,- Kč
 • B96 z B = 7.800,- Kč

Uvedená cena zahrnuje zákonem stanovenou DPH. Uvedená cena nezahrnuje magisterský poplatek 700,- (daný zákonem; platí se min. týden před závěrečnou zkouškou) a poplatek 200,- Kč autoškole za zprostředkování zkoušek.


Joomla Just for Sharing - Rockettheme Template