Řidičské oprávnění skupiny B

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení

 • motorových vozidel s max. přípustnou hmotností do 3500 kg a max. 8 místy k sezení kromě místa řidiče; smí být připojeno přípojné vozidlo o max. přípustné hmotnosti do 750 kg
 • traktory a samojízdné pracovní stroje s max. přípustnou hmotností do 3500 kg
 • jízdní souprava s max. přípustnou hmotností soupravy do 3500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla.

Podmínky pro udělení oprávnění

 • věk 18 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost

Rozsah výcviku

Teorie

 • 5 hodin : výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

 • 28 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Cena výcviku

 • B = od 20.000,- Kč
 • B automat = od 26.000,- Kč

Uvedená cena zahrnuje zákonem stanovenou DPH. Uvedená cena nezahrnuje magisterský poplatek 700,- (daný zákonem; platí se min. týden před závěrečnou zkouškou) .Joomla Just for Sharing - Rockettheme Template